Die vraag - Wie ?

Inhoud : Missie

"VERANDER KERK ONGELOWIGES IN WERDERGEBORENES!"

Waarom hierdie Missie?

 

 


Twee groot probleme in die kerk vandag:

 1. Geld
 2. Getalle

Drie groepe in die probleem:

 1. Die leraars en leiers
 2. Die getroue gelowige gemeentelede
 3. Die nie kerklike gemeentelede
 4. NG Kerk Walvisbaai Noord - Tuisblad

LERAARS EN LEIERS

 1. ‘n Leraar bepaal in ‘n groot mate die warmte in ‘n gemeente
 2. ‘n Leraar is dikwels lief vir preek, maar nie werklik lief vir mense nie.
 3. Prediking is dikwels nie relevant en eie tyds nie.
 4. Kansel taal is outyds en uitgedien.

Terug na Inhoud


DIE GELOWIGES

 1. Het nie werklik ‘n passie vir ongelowiges nie.
 2. Het nie die middele om mense se behoeftes te vervul nie. Het ook dikwels nie die wil om mense se behoeftes te vervul nie.
 3. Maak ‘n fout in ie onderskeiding van aanvaarding en goedkeuring.
 4. Liefde is meer as ‘n gevoel, dit rig my gedrag.

Terug na Inhoud


DIE NIE KERKLIKE

1. Waarom kom hy nie meer kerk toe nie?

 1. Dit het vir hom geen waarde nie.
 2. Hy het nie tyd nie
 3. Die kerk is "boaring".
 4. Die kerk is irrelevant in vandag se samelewing.
 5. Die kerk vra te veel geld
 6. Die kerk het te veel probleme
 7. Hy is net nie geinteresseerd nie.
 8. Christene is te "narrow-minded".
 9. Chrstenskap werk nie.
 10. Hy het negatiewe ervaringe

2. Feite in verband met die nie kerklike:

 1. As iemand die kerk verwerp, beteken dit nie dat hy God verwerp nie. Heelwat is dit ‘n geestelike persoon. Ek glo in God, ek glo net nie in kerk soos dit vandag gedoen word nie.
 2. Alhoewel Hary die kerk verlaat het, soek hy steeds ‘n anker in sy lewe. Mense soek die waarheid. Hulle soek iets om in te glo.
 3. Alhoewel hy geestelike vrae het, verwag hy nie antwoorde daarvoor van Christene nie. Hy verwag dat Christene vir hom sal lag. Die kerk is vir ‘n plek waar jy nie vrae vra nie. Hy is bang jy verneder hom. Daarom vra hy dit eerder vir ander nie Christene. Hebr 11:6. Laat hom eerder goed voel dat hy vrae het.
 4. Baie keer het hierdie mense die Christelike lewe reeds oorweeg, dit reeds probeer, en uitgevind dat dit net eenvoudig nie die waarheid is nie. Meeste van hierdie mense Baie kere is dit ‘n geval van, Hary het nie regtig Christenskap verstaan nie. Hy het nooit regtig die Bybel gelees nie. Hy het nooit dat iemand dit regtig vir hom verduidelik nie. Laat hy dit wat hy dan verstaan het , vir jou verduidelik. Gou sal jy agterkom, hy kan nie eers die vier evangelies opnoem nie. 50% mense kan nie eens vir jou noem waaroor Paasfees gaan nie. Laat hom praat, vra in diepte vrae. Laat hom verduidelik wat hy bedoel. Soos wat hy dit beskrywe, kom hy later agter, baie van die dinge klink vir homself nou nie so reg nie.
 5. Hy vra nie net: Is Christenskap waar? nie hy vra ook: Werk Christenskap? Hy wil weet, wat kan my help om my seer en pyn te hanteer. Hy wil hoor hoe Christus hom in praktiese manier kan help om die pyn in sy lewe te hanteer. Mense vra nie meer die vraag: Is dit waar? nie, hulle vra nou die vraag: Werk dit regtig? Dit is ons uitdagting om Hary te vertel dat dit wel werk, maar nog meer as dit. Ons moet hom vertel dat dit werk omdat dit regtig waar is.
 6. Hy wil nie net weet nie, hy wil ook ervaar. Mense wil ervaar, nie net hoor nie. As Christenskap waar is, is Jesus regtig vir ons sondes gesterf het, as dit alles waar is, hoe sou jy verwag kerk dienste moet wees? As Jesus lewe, moet die kerk tog nie dood wees nie. Hary soek ‘n kerk waarin hy kan sien Jesus lewe!
 7. Hary wil nie ‘n teiken wees van ‘n evangelisasie projek of veldtog nie. Hary wil iemand se vriend wees. Hy wil ‘n verhouding met iemand he. As hy weet dat die hoofrede waarom jy vriende met hom is, is dat jy hom wil bekeer. Stel hy nie belang in jou vriendskap nie. Demonstreer vir hom die liefde van God. Knoop ‘n diep vriendskap aan met hom.

3. Hoe bereik ek die nie kerklike lidmaat.

 1. Evangelisasie is ‘n proses, dis nie ‘n eenmalige gebeurtenis nie
 2. Mense sal graag kerk toe gaan saam met iemand wat vriende met hulle gemaak het, wat baie na hulle geluister het. Iemand wat reeds ‘n pad met hulle gestap het.
 3. Iemand wat ‘n oortuigde Christen is, het ook ‘n kerk nodig wat hulle help en bystaan om ‘n ongelowige wat hy of sy sou nooi, relevant bedien met die evangelie.
 4. Hary se gesinheid veranderdrasties, as hy die kerk nie as ‘n institusie sien nie, maar as ‘n omgee vir mekaar gemeenskap.
 5. Hary is teen gesag, maar hy is oop vir sterk Bybelse leierskap. Hy verkies leiers wat met hulle voete op die aarde is, leiers wat nie graag ‘n titel voor hulle naam wil he nie. Leier wat ‘n ding reguit kan se soos dit regtig is. Nie in allerhande hoogdrawende taal en aanhalings van geleerdes nie.
 6. Hary is nie langer lojaal teenoor denominasies nie. Kerke waar sy behoeftes bevredig word, is vir hom ‘n aantrekkings krag. Kwaliteit, kreatiwiteit en die waarde wat dit vir sy behoeftes het, is vir hom belangrik.
 7. Hulle begeer ‘n hoe morele standaar vir hulle kinders.
 8. Henry is meer verdraagsaam teenoor ander godsdienste. Hy dink Christene is narrow minded. Jesus is die enigste Seun van God. Jesus is vir Hary nie die enigste weg na die Vader nie.
 9. Ons sal moet uit ons omgewing beweeg na die omgewing, huise of onstpanningsplekke waar Hary en Mary leef en ontspan. Waar is jou Samaria. Daar is risks. Jou risiko hier is jou reputasie as Christen. Jesus is ‘n vriend van dronkaards genoem. Hoe anders kan jy iemand red, as jy nie in sy omgewing ingaan nie.
 10. Bou ‘n brug. ‘n Verhouding. Luister na iemand.
 11. Op ‘n stadium moet jy baie duidelik die weg van Saligheid uitwys.
 12. Jy moet gewapen wees om ‘n skeptikus af te skiet.
 13. As iemand gered is, moet hy so gou moontlik getuig om ook ander te red.
 14. Moenie in die proses van evangelisasie vasval nie. Hou jou oog gevestig op die doel van evangelisasie.
 15. 83% van alle nie kerklikmense was kerkgangers op ‘n stadium. Wat het gemaak dat hulle nie meer kerk toe wil gaan nie? Wat sal gebeur as hulle op ‘n spesifieke Sondag by jou kerk instap. Hoe sal hulle dit vind.
 16. ‘n heiden wat sien hoe ‘n ander heiden se lewe verander ‘n karakter verandering meer geduldig met die kinders en lewensmaat meer liefdevol teenoor ander rasse meer geduldig
 17. ‘n erediens moet ‘n gesprek wees, in ‘n gesprek toon, nie met ds. stemtoon nie verstaan nie die Bybel die bybel is ‘n versameling van antieke dokumente wat ‘n weergawe probeer gee van historiese gebeure

Terug na Inhoud