NG Kerk Walvisbaai Noord

INHOUD

Die "Wat ?" vraag.
Die "Wie ?" vraag.
Die "Waarom?" vraag.
Die "Hoe ?" vraag.
Die "Wanneer ?" vraag.
Ons bou kerksaal !!!
Gemeente Informasie.
Voorstelle en Idees.
Kantoor en Dienstye

Bekende Web Tereine


 

HOE KAN JY HIERDIE WEB-BLAD LEES?

Om antwoorde te kry op die Wat, Wie, Waarom, Hoe en Wanneer vrae in verband met die NGK Walvisbaai Noord, gaan gerus in op die volgende bladsye en lees meer oor ons. Baie van die afdelings in steeds in ontwikkeling. Soos wat ons nuwe inligting beskikbaar word, sal ons dit op die web site plaas.

HOOFSTUK EEN BEANTWOORD DIE WAT? VRAAG

WAT? ‘n Visie: is WAT ons gaan doen. Ons visie is: Deur Jesus Alleen, Dien ons mekaar en reik uit na die wÍreld. Dit bestaan uit drie dele.

  1. Deur Jesus Alleen: lees meer hieroor onder Visie, onder Doelwit nommer twee (Lofprysing en Aanbidding), onder Waarde nommer ses (Warmte), Waarde nommer sewe (Intersessie) en Waarde nommer nege (Gelowiges).
  2. Dien ons mekaar: lees meer hieroor onder Visie, onder Doelwit nommer drie (Gemeenskap), Doelwit nommer vyf (Bedieninge), onder Waarde nommer een (Verandering), Waarde nommer vier (Nuwe strategie), Waarde nommer ses (Warmte)
  3. En reik uit na die wÍreld: lees meer hieroor in ons Missie, onder Doelwit nommer een (Evangelisasie), onder Waarde nommer twee (Evangelisasie)

‘n Gemeentelied, ons eie T-Shirts, ons briefhoofde, ja selfs ons kerktoring kommunikeer ons visie. Die voorblad van hierdie Web-page is ons amptelike logo-blad. Let op die koppie en piering wat simboliese waarde het. Lees hieroor in die visie.

Terug na Inhoud


HOOFSTUK TWEE BEANTWOORD DIE WIE? VRAAG`

WIE? ‘n Missie is op WIE ons dit Wat ons wil doen toespits. ‘n Visie kan jaarliks verander. Omdat ons geweldig baie mense het wat kerklidmate is maar nooit meer kerk toe kom nie, voel ons geroepe om hierdie lidmate ons missie vir 1999 te maak. Op Sondag 23 Januarie 2000 sal ons ‘n evaluering doen om te sien of ons enigsins iets bereik het met hierdie lidmate. Ons gaan ons stragegie beplan rondom ons vyf doelwitte. Sien dit in vyf sirkels wat met vyf G’s begin. Die buitenste sirkel is die Gemeenskap. Die buitenste doelwit (Doelwit nommer een) is evangelisasie. Ons poog om in 1999 soveel moontlik mense van die Gemeenskap wat op een of ander stadium kerklidmaatskap verkry het, een sirkel nader te bring aan die kern, na die Groot Groep sirkel. Lees gerus meer hieroor in ons StrategieŽ. Luister gerus die preek van Sondagaand 13 September 1998 om meer oor ons missie te hoor.

Ons Missie is: VERANDER KERK ONGELOWIGES IN WERDERGEBORENES!

Terug na Inhoud


HOOFSTUK DRIE BEANTWOORD DIE WAAROM? VRAAG

Waardes: is WAAROM ons gaan doen wat (visie) ons gaan doen. Lees meer hieroor in hoofstuk drie. Let daarop dat die eerste letters van die nege waardes die woord Vernuwing uitspel.

Terug na Inhoud


HOOFSTUK VIER BEANTWOORD DIE HOE? VRAAG

HOE? Strategie is HOE ons gaan doen wat (visie) ons wil doen. Doelwitte: help om die WAT (visie) en WIE (missie) oor te bring na die HOE (strategie) ons dit gaan doen.

Terug na Inhoud


HOOFSTUK VYF BEANTWOORD DIE WANNEER? VRAAG

WANNEER? Meetbaarheid is WANNEER ons gaan doen wat (visie) ons gaan doen.

Terug na Inhoud


Gemeente Informasie

Gemeente Adres

NG Kerk Walvisbaai Noord
Nangolo Mbumba Drive no. 182
Walvisbaai
NAMIBIA

Tel. : +264 64 203670
Fax. : +264 64 203670


E-Pos adres
ngkwvb@geocities.com

Leraar

Ds. Welly du Toit
Tel: +264 64 202076
Fax: +264 64 202076

Skriba

Christa Coetzee
Tel: +264 64 203670
Fax: +264 64 203670

Indien u met die Leraar of Skriba wil kontak, kan u e-pos stuur aan die bostaande adres. U inligting sal ten alle tye as konfidentieel hanteer word.

Terug na Inhoud


Voorstelle en Idees

Sleutel asseblief u naam in: (Druk "TAB" om voort te gaan)

Vertel ons asseblief wat u dink van hierdie bladsy. Enige voorstelle sal waardeer word.

Terug na Inhoud


Ons bou Kerksaal !!!!

Terug na Inhoud


Kantoor en Dienstye
Kerkkantoor

Saakgelastigde: Me Christa Coetzee

Kerkkantoor ure:  Maandag tot Vrydag...09h00 tot 13h00

Kinderkrans: Vrydae ~ 15h00

Kerk Dienste

Dienstye: Oggend diens ~ 09h00

Aandienste ~ 18h00

Katagese: ~  Na erediens in die oggend

Terug na Inhoud


Copiereg voorbehou - NGK Walvisbaai Noord (T.T. van Zyl).
Laaste Opdatering: September 22, 1998.

Besoeker Teller: