KINDER BEDIENING 

Matt 19: 14 Maar Jesus sê, "Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my te kom nie; want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel."

 
-Taak-
Lei kinders op in die vrese van god en in Sy liefde en genade. 
 
 -Doel van ons taak-
Om die kinders so aan die Here voor te stel, sodat hulle ‘n persoonlike verhouding met Hom mag hê en daardeur hulle maatjies daar buite kan
bereik.