SANG & MUSIEK

 -Skeppingsdoel-
Die Sang en Musiek bediening se doel is om die gemeente, in harmonie met talente, instrumente en stemme in eenheid deur een Gees, in aanbidding te lei.
Om deur Sang en Musiek bediening die gemeente in ‘n atmosfeer van aanbidding te bring waarin God verheerlik word en Hy deur sy Heilige Gees mense na Hom toe sal trek.
Onder leiding en werking van God se Gees wil ons die gemeente, deur middel van sang, musiek en talent, in aanbidding lei sodat elkeen blootgestel sal wees aan die gemanifesteerde teenwoordigheid van God.
 

-Strategie-
Om te verseker dat lede God se stem hoor. gehoorsaamheid sal van deelnemers in groepe verwag word om ‘n persoonlike verhouding met God te hê. Deelnemers moet met voorbeeld die gemeente in aanbidding lei maar ook die spiespunt van die gemeente wees in Geestelike oorlogvoering. In die sang en musiek bediening wil ons die gemeente, en vanuit die gemeente bedien met sang musiek en talent deur mense wat uitverkoop is aan God. Ons wil groei verseker in ons bediening, talent, en in getal sodat elkeen se behoefte in die bediening sowel as die gemeente vervul sal wees.