Fisiese Adres:
 
Plataanstraat 21
Brackendowns
Alberton
Suid Afrika
 
 
Foon: +27 (11)868-4610
 
Phisical Address:
 
21 Plataan Street
Brackendowns
Alberton
South Africa
 
 
Phone: +27 (11)868-4610
Pos Adres:
 
Bus 166913
Bracken Gardens
Alberton
Suid Afrika
1454
 
Faks: +27 (11)900-3286
 
Postal Address:
 
Box 166913
Bracken Gardens
Alberton
South Africa
1454
 
Fax: +27 (11)900-3286

-Skeppingsdoel-
Om die kerk van Jesus Christus te laat groei in ‘n atmosfeer van herlewing

-Strategie-
Om deur selgroep netwerke meer en beter dissipels te maak.
Vestig ‘n sterk gebed basis.
Effektiewe leierskap.
Netwerk met ander kerke.
Gemeenskap betrokkenheid.
Kerkplanting

 ‘N GEMEENSKAP IN AANBIDDING

Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering,
tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees,
vir elke goeie werk volkome toegerus.

Wanneer ons na die skrif kyk is dit baie duidelik dat die gees, die wil, denke, emosies, en die liggaam van die mens betrokke is.
Esra 3: 10 - 13

 Dit kan gehoor word  Ps 66: 8, 16 &17 Hand 16: 25
 Deur sang  Ps 47: 7-8 1 Kor 14: 15
 Deur te jubel en juig  Ps 47: 2, 66: 1, 95: 1
 Vreugdevolle gelag  Ps 126: 1-6 (Living Bible)
 Danksegging  Ps 5: 23, 69: 31 Ef 5: 20
  Musiekinstrumente  Ps 33:2, 150: 106
 Hande klap  Ps 47: 2 Jes 55: 12
 Hande ophef  Ps 63: 5, 134: 2 1 Tim 2:8
 Voor die Here te dans  2 Sam 6: 14 Ps 30: 12
 Te buig of te kniel  Ps 95: 6 Fil. 2: 9-11
 Neer te val  1 Kon 8: 11 Neh 8: 7
 Tale te spreek of sing  Hand 10: 46 1 Kor 14: 15

Ons wyse van aanbidding is nie net nog ‘n manier om dit te doen nie. Dit is ons oortuiging dat dit Bybels is.

"BUILDING GOD'S FAVOURITE HOUSE"

To find out more about our future home, click here.