Uiteindelik is hierdie erf, waarvoor daar jare gebid is, die eiendom van Herlewingstad Alberton. Aan God al die eer!

Eventually, after year of prayer, this erf belongs to Revival City Alberton. To God be all the honour!

 

 Herlewingstad Alberton se waterkar.

Revival City Alberton's water wagon

 

Pilare vir die heining word gebou.

Workers are building pillars for the palisade fencing.

 

Die begin van baie verfwerk.

The start of a lot of paint work.

 

Die voltooide heining. (Is die groen nie mooi nie!)

The completed palisade fencing. (Doesn't the green look good!) 

 

Hou hierdie spasie dop.

Watch this space. 

 

Alles van ons naam, adres, telefoonnommers tot ons dienstye sal hier verskyn. 

Everything form our name, address, phone numbers to the times that our services will be held will appear here.

 

 Grond word uitgegrawe en gelyk gemaak vir die opritte en plaveisel by die ingange.

Grounds are being leveled for the building of drive ways and paving.